A www.yetiklima.hu webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a www.yetiklima.hu használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontját.
A webáruházban történő vásárlással adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között. Az Eladó a House Special Kft.

Üzemeltetői adatok
Név: House Special Kft.
Székhely: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 102.
Telephely: 2300 Ráckeve, Sándor utca 7.
Levelezési cím: 2300 Ráckeve, Sándor utca 7.

Adószám: 25561825-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-197047
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103867-79975200-01004008

E-mail cím: info@yetiklima.hu

Központi telefonszám: 06704519238

Fogalmak
Eladó: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő és szolgáltatást nyújtó jogi személy.
Vevő: az a természetes, illetve jogi személy, aki a webáruházzal adásvételi szerződést köt.
Felek: az adásvételi szerződésben szereplő személyek, az Eladó és a Vevő együttes megnevezése.
Adásvételi szerződés: a Felek között a webáruház kínálatából a Vevő által kiválasztott áru tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés.
Áru: a webáruházban az Eladó által eladásra, megvételre kínált termék, tulajdon.
Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen az Eladó az árut eladásra kínálja.
Szállítás: az adásvételi szerződés tárgyát képező árunak a Vevő által megjelölt címre történő eljuttatása és a Vevő (vagy megbízottja) részére történő átadása.
Szállítási díj: Magyarország területén ingyenes.
Webáruház: elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.
A webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz.

A szerződéskötés nyelve magyar.
A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

Az Áru tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja, amíg a berendezéshez kapcsolódó számla teljes végösszege megfizetésre nem került. Eddig az időpontig a berendezés az Eladó beleegyezése nélkül nem idegeníthető el.

Az áru bemutatása, árak
A webáruházban minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.
Az oldalakon szereplő árak áfával növelt, bruttó árak.
A webáruház az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Árváltozás esetén a már megrendelt árut a rendeléskori áron szállítjuk.

Az áru kiválasztása, a vásárlás menete
Az áruról annak képére kattintva és annak leírásában törekszünk a legszélesebb körű, a vásárló döntését elősegítő információkat megadni. Az áru kiválasztása a “Kosárba” helyezéssel történik. Ezt követően mód van újabb áruk kiválasztására és kosárba helyezésére, kiválasztott áruknak a kosárból való eltávolítására, vagy a vásárlás véglegesítésére és a rendelés feladására.
Amennyiben a Vevő az áruk kiválasztását befejezte, a vásárláshoz szükséges adatokat meg kell adnia.
A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt a Vevőnek lehetősége van arra, hogy a megrendelését módosítsa, onnan árut távolítson el, darabszámot módosítson, vagy újabb árut rendeljen meg. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott vevői adatokat.
Amennyiben a Vevő a megrendelését és a megadott adatait megfelelőnek találja, úgy a rendelés feladásával azt véglegesítette.

Megrendelés visszaigazolása
A megrendelés beérkezését a webáruház haladéktalanul, a rendszer által küldött e-mail-el visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a korábban megrendelt Áru fontosabb adatait, a megrendelő adatait, valamint a végösszeget. Amennyiben a visszaigazoló levél után bármilyen észrevétele, kérdése van a Vevőnek, úgy a megadott elérhetőségeken az Eladó felé ezt jelezheti. A webáruház a megrendelés elfogadását legkésőbb 24 órán belül a Vevő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a megadott elérhetőségek bármelyikén külön visszaigazolja. A visszaigazoláskor ellenőrzik a Felek a megrendelt árut és azok árait, a Vevő által megadott adatokat, elérhetőségeket, a szállítási költséget és a megrendelés számát. Amennyiben a visszaigazolás 24 órán belül nem történik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Szállítási díj
A szállítási díj Magyarország teljes területén ingyenes.

Telepítést Budapesten és Pest megyében vállalunk.

Szállítási idő
Amennyiben cégünkkel szerelteti be klímáját, úgy a szállítási és beszerelési határidő 14 naptári nap.
Amennyiben beszerelést nem igényel, úgy a szállítási idő legkésőbb 3-4 naptári nap.

Fizetés
A megrendelést és visszaigazolást követően cégünk végzi a szállítást a Vevő által megjelölt címre. A Vételár díjának rendezésére személyesen az Áru átvételekor vagy előreutalva van lehetősége. Utánvétes szállítás esetében készpénzben köteles a Vevő rendezni a Vételár összegét, beszerelés esetében a beszerelési díjjal növelt összeget, csak Áru átvétel esetében az Áru vételárát.
Előreutalás esetében az Eladó előleg számlát állít ki, melyet Vevő a fizetési határidőn belül teljesít, ezt követően szállítja az Eladó az árut a Vevő részére.
Kedvezményezett neve, számlaszáma:
House Special Kft.
Budapest Bank 10103867-79975200-01004008

A Eladó a berendezést a visszaigazolásban rögzített szállítási határidőben szállítja és adja át a Vevő részére.
Amennyiben a szállítási határidő az Eladó érdekkörén kívül eső okból (útviszonyok, időjárás stb.) eredménytelenül telik el, úgy Eladó a késedelemért nem felelős, e vonatkozásban kártérítési vagy kötbérfizetési kötelezettsége nincsen. Az ilyen okok fennállása igazolja a késedelmes szállítást. Ennek elmúltával az Eladó köteles a berendezést leszállítani.

A berendezés átvételekor a Vevő, illetve megbízottja köteles a szállítólevelet és/vagy a számlát átvenni és aláírni, amellyel a berendezés átvételét, a csomagolás hibátlan állapotát, a berendezés mennyiségét és választékát, továbbá minőségi kategóriáját elismeri.
A Vevő a berendezés átvételekor köteles a berendezés csomagolását minden esetben megvizsgálni, továbbá köteles meggyőződni arról, hogy az általa megrendelt berendezés kerül átvételre, a megrendelt mennyiség, minőség és választék (típus) szerint.
A Eladó a berendezés átadása-átvételekor köteles a Vevőnek átadni valamennyi, a berendezéshez tartozó dokumentumot (kezelési és karbantartási utasítás, gépkönyvek, garancialevél stb.). A berendezés átvételét követően a Vevő a csomagolás hiányosságára, továbbá a berendezés mennyiségére és típusára vonatkozó reklamációval vagy kifogással nem élhet.

Jótállás
Webáruházunkban több márka képviselteti magát, így a jótállás, garancia feltételei, időtartama márkától függően változhat.
Erről a megadott elérhetőségek bármelyikén tájékoztatást kérhet.

Elállás joga
Feleknek lehetőségük van arra, hogy e-mail útján, illetve telefonos kapcsolatfelvétel után közös megegyezéssel módosítsák a szerződést.
Vevő a megrendelt áru kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
Vevő írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét. A cserére irányuló kérést Eladó nem köteles elfogadni. Amennyiben a Felek között a cserére megállapodás jön létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei Vevőt terhelik.
Amennyiben Eladó a Vevő kérésére úgy dönt, hogy a berendezést visszaveszi, akkor a visszavételt az alábbi feltételekhez köti:
1. Vevő az Eladó rendelkezésére bocsátja a számla és a szállítólevél számát, valamint
2. A berendezést az Eladó telephelyére kell visszaszállítani eredeti csomagolásban és állapotban.

Vis maior
’Vis maior’ előre nem látható, külső, elháríthatatlan körülményt jelöl, melynek következtében a kötelezett nem tud teljesíteni. A mindennapi életünkben leginkább a jogügyletek, szerződések körében van kiemelt szerepe.
Vis maior következtében Eladó mentesül a kötelezettségei alól.

ÁSZF hatálya
A jelen ÁSZF 2016. május 12. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Az Eladó jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat üzletpolitikája, pénzügyi viszonyok változása, jogszabályváltozás stb. alkalmából egyoldalúan módosítani A jelen ÁSZF valamely részének érvénytelensége a többi pont érvényességére nem hat ki a jelen ÁSZF valamely részének érvénytelensége esetén az érvénytelenné vált részt oly módon kell megváltoztatni, hogy azzal a Felek által célzott joghatás érvényesüljön.
Amennyiben az ÁSZF és a Felek között létrejött szállítási szerződés vagy bármilyen egyéb megállapodás között ellentét van, az ÁSZF rendelkezései irányadóak.